Authors

Showing 1-20 of 32 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1BikbayevaAidanaMaxatkizy13bekbaeva@gmail.com
2BoranbayevAskaraboranbayev@nu.edu.kz
3BoranbayevAskaraboranbayev@nu.edu.kz
4BekenovAlisherAlisherforad@gmail.com
5BazarbayArassatKharzhaubuaiulyarassatbazarbay@gmail.com
6BaiburinAidosaydos_sdu2007@mail.ru
7baimakhanovaaigerimSattarovnaaygerim.baymakhanova@ayu.edu.kz
8BatyrbekovaMaiyaBakhytovnab.maiya@list.ru
9BaegizovaAigulimSeysenbekovnabaegiz_a@mail.ru
10BaegizovaAigulimSeysenbekovnabaegiz_a@mail.ru
11BaibekovSeidikassymBaibekovSN@mail.ru
12BaltabayevaMasturaErmukhammadbaltabayeva_me@bk.ru
13BersugirMukhamedibersugir68@mail.ru
14BerikkhanovaMarzhanbmarzhan2409@gmail.com
15BarlybayevAlibekfrank-ab@mail.ru
16BolshibayevaAigerimkakim-aigerim@mail.ru
17Bobrov Leonid l.k.bobrov@edu.nsuem.ru
18BatyrbekovaMaiyal.zhulayeva@smart-plaza.kz
19BatyrbekovaMaiyaBakhytovnalyazzat.zhulayeva@mail.ru
20batyrbekovamaiyabakhytovnalyazzat.zhulayeva@smart-plaza.kz