Authors

Showing 21-40 of 64 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
21NurlybaevA.N. Nurlybaev@null.null
22NauryzbayevN. Zh. nngmath@mail.ru
23NaurazbekovaA.S.altyngul.82@mail.ru
24MurzabekovaG.E. guldenmur07@mail.ru
25MinglibayevM. Zh. minglibayev@gmail.com
26McDonaldAlex amcdona5@ur.rochester.edu
27Malykhinnullnullslava.sc@gmail.com
28Malekova Zh.M. zhaniya.96@mail.ru
29Kushekbay A.K. kkabylay@gmail.com
30KuchakshoevKh.S. kholiknazar.kuchakshoev@ucentralasia.org
31Kovaleva I.M. irina-math@bk.ru
32Kobel’kovG.M. kobelkov@dodo.inm.ras.ru
33KhushvakhtovM.M. B. muhuddin_93@mail.ru
34KholshchevnikovanullnullKholshchevnikova@null.null
35KHmelevskyA.N. khmelevsky@imec.msu.ru
36KhachatryanR.A.khachatryan.rafik@gmail.com
37Kayumov I. ikayumov@kpfu.ru
38KaripzhanovaA.Zh. kamilakz2001@mail.ru
39KadyrovanullnullKadyrova@null.null
40KadyrovaES.elyusk@mail.ru